Khoe học vấn

Con trai tôi đang đi học đại học, có một bạn thân học cùng là T. ở tỉnh xa về. Nó ngỏ ý muốn đến ở nhà tôi để cùng học cho có chúng bạn, phần vì thiếu tình cảm, phần vì nghèo: tôi cũng... Read More